Trójkąt widoczności znaków pionowych.

Zapewnienie dostatecznego „pola widoczności” na skrzyżowaniach jest szczególnie ważne w przypadku:

zbliżania się do skrzyżowania po krzywoliniowym odcinku drogi, zbliżania się do wlotu po drodze podporządkowanej, ruszania z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej, skrętu w lewo z drogi głównej. …

Więcej...

Wielkości, wymiary i widoczność znaków drogowych pionowych.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zachowania uczestników ruchu jest postrzeganie przestrzeni ruchu, stąd bardziej jednoznaczny i zrozumiały musi być zbiór informacji opisujący dany ruch. Umożliwia to łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji przez np. kierującego pojazdem lub pieszego. Dlatego tak ważną rolę odgrywają znaki drogowe…

Więcej...