Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu dróg oraz ich numerów.

Tablice przeddrogowskazowe 

Drogowskazy do miejscowości lub dzielnicy miast

Drogowskazy do obiektu komunikacyjnego lub użyteczności publicznej

Drogowskazy do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych

Tablica kierunkowa i  szlaku drogowego

Znaki z numerem drogi

Miejscowość, Koniec miejscowości i  Obwodnica

Tablica węzła drogowego na autostradzie 

Dzielnica lub osiedle

Znaki samochodowych szlaków turystycznych