E-6c
Drogowskaz do przystani promowej
Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Może ponadto oznaczać dworzec morski
Znak E-6c „drogowskaz do przystani promowej” stosuje się w celu wskazania kierunku do przystani promu morskiego (dworca morskiego) lub promu rzecznego.

  • Na znaku podaje się nazwę miasta (portu), do którego kursują promy morskie, lub nazwę miasta kierunkowego leżącego na drodze w przypadku promu rzecznego.
  • Jeżeli w danej miejscowości lub rejonie znajduje się kilka obiektów  tego samego typu, wówczas dopuszcza się umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-6c-view