Znaki te stosuje się w celu wskazania dojazdu do obiektów komunikacyjnych (lotnisk, dworców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz portów).

  • Znaki według analogicznego wzoru jak znak E-6 stosuje się w celu wskazania dojazdu do jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów dróg oraz jednostek odprawy celnej.
  • Na znaku umieszcza się symbol lub nazwę obiektu, którego dotyczy. Symbole powinny znajdować się przy prostopadłym boku i zwrócone przodem w tę co grot strzały.
  • Znaki umieszcza się po prawej stronie jezdni w odległości do 50 m od skrzyżowania.
  • Jeżeli na wlocie zastosowano pas wyłączania, to drogowskaz tablicowy umieszcza się na początku tego pasa.
  • Na skrzyżowaniu typu „T” dopuszcza się umieszczanie znaku na przedłużeniu kończącej się drogi.
  • Znaki umieszcza się przy drodze tranzytowej przechodzącej przez miejscowość lub w jej pobliżu.