Znaki uzupełniające mają różne zastosowanie:

  • Od F-1 do F-4 – pokazują uczestnikom ruchu dodatkowe informacje ułatwiające orientacje w terenie,
  • F-5 i F-6 – uprzedzają o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem,
  • Od F-7 do F-14 – pokazują sposób poruszania się po drodze,

Niektóre ze znaków uzupełniających nie mogą być stosowane samodzielnie i występują jako uzupełnienie innych znaków np. F-5, F-7.