GAZnaki-F-21 F-21
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię.
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię.
Znak F-21 „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię” stosowany jest w celu wskazania wjazdu na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu. Znak stosuje się w związku z prowadzonymi na jezdni czynnościami lub robotami, a także gdy droga dwujezdniowa budowana jest etapami i druga jezdnia nie została na danym odcinku wybudowana lub oddana do użytku.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-21-view