1. Lustra drogowe U-18

Stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:

 • skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
 • wyjazdów z posesji,
 • przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
 • dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych, itp.

Lustra powinny być zamontowane minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).

Stosuje się 2 rodzaje luster drogowych:

 • okrągłe U-18a,
 • prostokątne U-18b.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

2. Osłony przeciwolśnieniowe

W celu zapobieżenia oślepianiu przez nadjeżdżające z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych (autostradach) lub drogach równoległych stosuje się osłony przeciwoloenieniowe.

Jako osłony przeciwolśnieniowe mogą być stosowane w szczególności:

 • krzewy lub drzewa,
 • urządzenia wykonane z materiałów naturalnych lub sztucznych,
 • sztuczne formy terenowe, wały ziemne.

Gdzie stosować osłony

Zaleca się umieszczanie osłon przeciwoloenieniowych:

 • między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrożonym olśnieniem, w obrębie węzła, na łuku w planie przy pochyleniu podłużnym drogi do 2%, na którym odchylenie osi tego łuku od stycznej w odległości równej wymaganej widoczności na zatrzymanie jest większe niż szerokość pasa dzielącego zwiększona o 2,0 m,
 • wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węzle, na której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku
 • ruchu na drodze,
 • między równolegle przebiegającymi drogami lub między drogą a torem kolejowym,
 • między jezdnią drogi a urządzeniem obsługi uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny z drogi odbywa się w przeciwnym kierunku,
 • w obrębie obiektów stałych, których oświetlenie powoduje olśnienie na drodze.

Osłony przeciwolśnieniowe powinny:

przeciwdziałać olśnieniu, na wysokości 1,0 m nad powierzchnią jezdni,
zapewnić osłonę na całym zagrożonym olśnieniem odcinku drogi.
Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny:

 • ograniczać widoczności,
 • naruszać skrajni drogi,
 • powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
 • powodować zaśnieżania drogi.