GAZnaki-F-22 F-22
Ograniczenie na pasie ruchu.
Ograniczenie na pasie ruchu.
Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” stosuje się do wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

Na znaku F-22 umieszcza się symbol znaku zakazu pojazdów przekraczających określone wymiary, np. B-15, B-6. na znaku można umieszczać dwa znaki zakazu dotyczące pasa ruchu, np. B-3a i B-5. W przypadku ograniczeń na pasie ruchu połączonych ze zmianą kierunku ruchu lub jeżeli na znaku należy wskazać schemat pasów ruchu zgodny z zastosowaną organizacją ruchu, należy zastosować znak F-22a.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-F-22-view