GAZnaki-F-3 F-3
Granica obszaru administracyjnego.
Granica obszaru administracyjnego.
Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” stosuje się na drogach twardych w celu oznakowania granic obszarów administracyjnych województw, powiatów gmin.

Znak F-3 stosuje się na granicy województwa.

Jeżeli granicę powiatu lub województwa stanowi jednostka administracyjna mająca prawa miejskie, na znaku F-3 umieszcza się tylko nazwę województwa i powiatu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-F-3-view