GAZnaki-F-13 F-13
Wskazanie przejazdu tranzytowego na skrzyżowaniu.
Wskazanie przejazdu tranzytowego na skrzyżowaniu.
Znak F-13 „przejazd tranzytowy” stosuje się w celu wskazania kierującym zalecanej drogi tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umieszcza się na skrzyżowaniu.

Znak F-13 należy stosować jako uzupełnienie znaku F-12.

Znak F-13 można umieszczać nad znakiem E-3. W razie potrzeby podania kierunku przejazdu tranzytowego do określonej miejscowości, należy stosować odmianę znaku F-13.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-F-13-view