E-13
Tablica kierunkowa
Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze
Znak E-13 „tablica kierunkowa” stosuje się w celu potwierdzenia kierunku drogi i podania odległości do miejscowości na niej wymienionych.

 • Na tablicy E-13 podaje się:
  • w górnym wierszu – nazwę miejscowości leżącej przed miejscowością kierunkową, siedziby gminy lub powiatu, lub o znaczeniu turystycznym lub położonej na skrzyżowaniu z drogą krajową lub wojewódzką,
  •  w dolnym wierszu – nazwę miejscowości kierunkowej,
  • Wyrażone w km odległości od wymienionych miejscowości.
  • Jeżeli przed miejscowością kierunkową nie ma innej miejscowości, to stosuje się tablicę E-13 podającą tylko nazwę tej miejscowości.
  • Tablice E-13 umieszcza się:
   • w odległości 50 – 100 m za znakiem E-18a,
   • za skrzyżowaniem z drogą krajową, wojewódzką lub powiatową o dużym znaczeniu komunikacyjnym,
   • pośrodku odcinka, na którego końcach umieszczone są tablice kierunkowe lub tablice szlaku drogowego, jeżeli długość tego odcinka przekracza 20 km.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-13-view