E-10
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury” stosuje się w celu wskazania dojazdu do obiektu zabytkowego stanowiącego dobro kultury narodowej.

  • Zasady stosowania takie same jak drogowskazu E-7.
  • Zamiast symbolu zamku mogą być umieszczane symbole:
    • kościoła (zabytkowy obiekt o charakterze sakralnym – kościoły, katedry, bazyliki, cerkwie),
    • cmentarza (dojazd do zabytkowego cmentarza lub miejsca martyrologii).

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-10-view