E-22b
Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Znak E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” stosuje się w celu wskazania kierunku do obiektu położonego przy samochodowym szlaku turystycznym,

  • Na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego, nazwę, symbol szlaku oraz strzałkę kierunkową.
  • Umieszczany jest w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem, na którym następuje zjazd do obiektu.
  • Jeżeli trasa dojazdowa do obiektu zmienia kierunek, znaki umieszcza się dodatkowo na tych skrzyżowaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie.
  • Wskazuje szczególną atrakcję turystyczną znajdującą się na szlaku.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-22-view