E-14
Tablica szlaku drogowego
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” stosuje się w celu potwierdzenia przebiegu drogi krajowej, podania jej numeru, głównych miejscowości leżących na danym szlaku i odległości do nich.

  • Dopuszcza się stosowanie znaków szlaku drogowego na drogach wojewódzkich o dużym znaczeniu komunikacyjnym.
  • Wymiar tablicy E-14 zależy od liczby podawanych informacji oraz wielkości liter i cyfr ustalonych dla danego rodzaju drogi.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-14-view