E-2f
Drogowskaz umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast
Drogowskaz tablicowy E-2f stosuje się w celu wskazania na skrzyżowaniu kierunków do miejscowości lub dzielnic miasta przy czym umieszczany jest nad jezdnią przed wjazdem na autostradę.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-2f-view