T-1
Odległość od miejsca niebezpiecznego.
Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.
Tabliczka T-1 wskazuje odległość od danego miejsca niebezpiecznego. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące pojedynczo, gdy znak nie został ustawiony w określonej w „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych” odległości od miejsca niebezpiecznego.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-T-1-view