T-10
Bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze.
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze.
Tabliczka T-10 wskazuje miejsce przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie. W czasie przetaczania pociągu ruch na drodze jest zatrzymywany przez pracownika kolei. Stosowana ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-10-view