T-12
Podłużny uskok nawierzchni.
Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni.
Tabliczka T-12 umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie występuje podłużny uskok nawierzchni powstały podczas kładzenia nawierzchni drogi.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-12-view