T-13
Odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni.
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.
Tabliczka T-13 umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-13-view