T-18
Nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu w lewo, w prawo.
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu najpierw w lewo, a potem w prawo.
Tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Tabliczka stosowana wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-18-view