T-1b
Długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu.
Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu.
Tabliczka T-1b stosowana ze znakiem      D-37. Umieszczona przed wjazdem do tunelu o długości powyżej 500 m wskazuje jego długość. W tunelu o długości przekraczającej 3000 m umieszczana jest samodzielnie co 1000 m i wskazuje długość odcinka do końca tunelu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-T-1b-view