T-23b
Samochody ciężarowe.
Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.
Tabliczka T-23b wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-23b-view