T-23i
Pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi.
Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi.
Tabliczka T-23i wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-23i-view