T-24
Pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się zostanie usunięty na koszt właściciela. Tabliczkę stosuje w pobliżu obiektów takich jak banki, sądy, obiekty wojskowe oraz w miejscach, gdzie pozostawienie pojazdu utrudnia lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-24-view