T-25a
Początek zakazu postoju lub zatrzymywania.
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.
Tabliczka T-25a wskazuje miejsce, w którym zaczyna obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana, gdy zakaz rozpoczyna się niebezpośrednio za skrzyżowaniem.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-25a-view