T-28
Za przejazd drogą pobierana jest opłata.
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.
Tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową, oznaczoną znakiem D-7, lub autostradą, oznaczoną znakiem D-9, pobierana jest opłata.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-28-view