T-30e
Postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.
Tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.
Tabliczka T-30 stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Jednocześnie oznacza, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-30e-view