T-33
Umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.
Tabliczka T-33 wskazuje, że jest tu telefon alarmowy i gaśnica, tabliczkę stosuje się do znaku D-50.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-33-view