T-34
Pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Tabliczka T-34 wskazuje, że na danej drodze jest pobierana opłata, tabliczkę stosuje się do znakówE-15aE-15cE-15dE-15f i E-15g.