T-3a
Koniec miejsca przeznaczonego na postój.
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.
Tabliczka T-3a stosowana ze znakami  D-18 parking i D-18b parking zadaszony. Wskazuje koniec parkingu, szczególnie w przypadku parkingów wyznaczonych wzdłuż krawędzi jezdni.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-3a-view