T-5
Początek drogi krętej.
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.
Tabliczka T-5 wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160°/km. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-T-5-view