T-6c
Przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).
Tabliczka T-6c, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa i B-20 stop, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-6c-view