T-6d
Prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
Tabliczka wskazująca przebieg dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).
Tabliczka T-6d, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa iB-20 stop.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-6d-view