T-9
Wielkość spadku lub wzniesienia drogi.
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.
Tabliczka T-9, stosowana ze znakami A-22 niebezpieczny zjazd i A-23 stromy podjazd wskazuje rzeczywistą wartość spadku w procentach tangensa kąta nachylenia drogi do poziomu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:GAZnaki-T-9-view