AT-5
Ruch kolizyjny.
Ruch kolizyjny.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny” ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-AT-5-view