G-4
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym.
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym.
Znak G-4 wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór, znak ten informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: