D-13b
Początek pasa ruchu
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku
Znak D-13b „początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” stosuje się w celu wskazania początku dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-13b umieszcza się w odległości do 50 m przed początkiem dodatkowego pasa ruchu.
  • Zaleca się umieszczenie dodatkowo znaku D-13b z tabliczką T-1a w odległości do 200 m przed początkiem tego pasa.
  • Wymiary jak dla znaków średnich lub dużych. Znaki wielkie stosuje się na autostradach, a duże na pozostałych drogach.
  • Na odcinkach z dodatkowymi pasami ruchu, oznaczonych znakami D-13b nie dopuszcza się wyznaczania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, nie powinny występować również zjazdy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-13b-view