D-14a
Koniec lewego pasa ruchu
Oznacza koniec skrajnego skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku
Znak D-14a „koniec lewego pasa ruchu” stosuje się w celu oznaczenia końca lewego pasa ruchu na odcinku jezdni jednokierunkowej dwupasowej.

Zasady umieszczania znaku:

Znak D-14a powinien być ustawiony w odległości:

  • 100 – 150 m przed końcem pasa ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 60 km/h.
  • 50 – 100 m przed końcem pasa ruchu na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h.

Znak D-14a powinien być powtórzony po lewej stronie jezdni.

W przypadku końca lewego pasa ruchu na jezdni o więcej niż dwóch pasach ruchu stosuje się odmianę znaku D-14a wskazującą rzeczywistą liczbę pasów ruchu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-14a-view