D-15
Przystanek autobusowy
Oznacza miejsce zatrzymania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
Znak D-15 „przystanek autobusowy” stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla autobusów komunikacji publicznej. Oznacza ponadto miejsce zatrzymywania się innych niż autobusy pojazdów samochodowych, wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znaki D-15 umieszcza się w odległości od 0,5 do 2,0 m od krawędzi jezdni lub zatoki, po tej stronie jezdni, po której zatrzymuje się autobus.
  • Jeżeli na przystanku bez zatoki odcinek jezdni, na którym zastosowano znak poziomy P-17 „linia przystankowa”, jest dłuższy niż 30 m, zaleca się umieszczanie dwóch znaków w odległości 15 m od początku i końca linii.

Na znaku dopuszcza się stosowanie dodatkowych napisów lub symboli takich jak:

  • nazwę przewoźnika, np. MPK, PKS itp. lub jego symbol,
  • rodzaj przystanku, np. na żądanie, techniczny, dla wsiadających, dla wysiadających itp.,
  • nazwę przystanku,
  • numery lub oznaczenie linii.

Rozkład jazdy można umieszczać na:

  • niezależnych konstrukcjach, słupkach itp.,
  • elementach konstrukcji wiaty przystankowej,
  • konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-15-view