D-18
Parking.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów z wyjątkiem przyczep kempingowych
  • Jeżeli na parkingu dopuszczone jest pozostawienie na postoju przyczep kempingowych pod znakiem D-18 umieszcza się tabliczkę T-23e.
  • Jeżeli parking przeznaczony jest do postoju tylko określonego rodzaju pojazdów, w dolnej części znaku umieszcza się symbol pojazdu barwy białej zgodny z przedstawionymi na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.
  • Jeżeli miejsce takie zostało specjalnie zbudowane poza drogą, to znak D-18 stosuje się i umieszcza zgodnie z zasadami dotyczącymi znaków oznaczających obiekt, określonymi w punkcie 5.1.

Znak D-18 stosuje się do oznaczenia początku odcinka chodnika, na którym dopuszczono postój pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.
W razie potrzeby wskazania określonego sposobu parkowania pojazdów na drodze, pod znakiem D-18 umieszcza się odpowiednią odmianę tabliczki T-30.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-18-view