D-19
Postój taksówek
Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych
Znak D-19 „postój taksówek” stosuje się w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek osobowych.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak powinien mieć wymiary: długość podstawy 620 mm, wysokość 300 mm.
  • Znak D-19 powinien być wykonany jako dwustronny i umieszczany przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek.

Postoje taksówek osobowych zaleca się ustalać w rejonach:

  • dworców,
  • domów towarowych,
  • hoteli,
  • restauracji,
  • obiektów kulturalno-rozrywkowych

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-19-view