D-19a
Postój taksówek bagażowych
Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek bagażowych
Znak D-19a „postój taksówek bagażowych” stosuje się analogicznie jak znak D-19 w miejscach przeznaczonych na postój taksówek bagażowych.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak powinien mieć wymiary: długość podstawy 620 mm, wysokość 400 mm.
  • Znak D-19a powinien być wykonany jako dwustronny i umieszczany przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek.

Postoje taksówek bagażowych zaleca się ustalać przy:

  • domach towarowych,
  • sklepach meblowych i przemysłowych,
  • magazynach.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-19a-view