D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem
Oznacza koniec drogi z pierszeństwem
Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” stosuje się w celu odwołania pierwszeństwa nadanego znakiem D-1.

Sposób umieszczania znaku

  • Umieszczany jest przed skrzyżowaniem z inna drogą z pierwszeństwem lub dróg równorzędnych, w szczególności przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym.
  • Znaku D-2 nie stosuje się, jeżeli na drodze stanowiącej poza obszarem zabudowanym kontynuację drogi oznaczonej znakiem D-1, na najbliższym skrzyżowaniu zastosowano znak A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e.

Znak D-2 umieszcza się w odległości:

  • Do 50 m przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h.
  • Do 150 m przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.

Jeżeli na skrzyżowaniu zastosowano znak A-7, znak ten umieszcza się pod znakiem D-2.

Jeżeli D-2 umieszczono przed skrzyżowaniem w odległości mniejszej niż podano powyżej, dodatkowo pod znakiem D-2 umieszcza się tabliczkę T-1 wskazującą rzeczywistą odległość umieszczenia znaku przed skrzyżowaniem.

Na jezdniach jednokierunkowych należy znak D-2 należy powtarzać po lewej stronie jezdni.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: