D-23
Stacja paliwowa
Informuje o stacji paliwowej zlokalizowanej przy drodze
Znak D-23 „stacja paliwowa” stosuje się w celu oznaczenia stacji paliw, na której prowadzona jest sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych, w tym benzyny bezołowiowej.

Jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż gazu do pojazdów nim napędzanych, dopuszcza się umieszczenie w dolnej części znaku napis „LPG-GAZ”.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-23-view