D-24
Telefon
Informuje o obiekcie z ogólnodostępnym aparatem telefonicznym
Znak D-24 „telefon” stosuje się poza miastami w celu oznaczenia obiektu z ogólnodostępnym aparatem telefonicznym.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znaku D-24 nie należy umieszczać łącznie z innymi znakami o obiektach, w których na ogół znajdują się telefony ogólnodostępne (np. restauracje, hotele).
  • Jeżeli telefon nie jest dostępny przez całą dobę, to w dolnej części znaku podaje się w jakich godzinach jest dostępny.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-24-view