D-31
Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep
Informuje uczestników ruchu o kempingu z podłączeniem elektrycznym dla przyczep kempingowych
Znak D-31 „obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep” stosuje się w celu oznaczenia kempingów, które posiadają podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-31-view