D-35
Przejście podziemne dla pieszych
Informuje pieszych o lokalizacji przejścia podziemnego
Znak D-35 „przejście podziemne dla pieszych” stosuje się w celu wskazania pieszym miejsca, w którym mogą przedostać się na przeciwną stronę drogi, przechodząc pod jezdnią.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak należy umieszczać w sąsiedztwie wejścia do przejścia podziemnego, w miejscu zapewniającym widoczność tego wejścia.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-35-view