D-42
Obszar zabudowany
Oznacza wjazd na obszar zabudowany
Znak D-42 „obszar zabudowany” stosowany jest w celu wskazania kierującym pojazdami, że wjeżdżają w obszar zabudowany.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak umieszcza się po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowości, w miejscu ustalonym jako granica obszaru zabudowanego.
  • Jeżeli droga przebiega na przemian przez obszar danej miejscowości uznany za zabudowany oraz nieuznany za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza się na każdej granicy obszaru zabudowanego.
  • Jeżeli w danej miejscowości granica pomiędzy kolejnymi końcem i początkiem obszaru zabudowanego, wskazanymi znakami D-42 i D-43, byłaby mniejsza niż
    300 m, to na tym odcinku nie umieszcza się znaków D-42 i D-43, wprowadzając ewentualnie podwyższenie dopuszczalnej prędkości znakiem B-33.
  • Znak ma wymiary: długość podstawy 1200 mm, wysokość 700 mm (na jednojezdniowych drogach powiatowych i gminnych dopuszcza się wysokość
    530 mm).
  • Znak D-42 powinien być umieszczony w pobliżu miejsca, w którym następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-42-view