D-44
Strefa parkowania
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata
Znak D-44 „strefa parkowania” stosuje się w celu wskazania strefy, w której w ciągu całej doby lub w określone dni tygodnia lub w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata.

Znaki D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy płatnego parkowania.

Symbole stosowane na znaku D-44:

  • parkometr
  • karta zegarowa
  • bilet
Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:
GAZnaki-D-44-view