D-46
Droga wewnętrzna
Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej
Znak D-46 „droga wewnętrzna” stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę ogólnodostępną niepubliczną (zarządcą nie jest jednostka administracji publicznej lecz inna jednostka będąca jej właścicielem lub administratorem).

Sposób umieszczania znaku:

  • Znaków wskazujących początek lub koniec drogi wewnętrznej nie stosuje się na wjazdach (wyjazdach) do obiektów przy drodze, chyba że ze względu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o różnym przeznaczeniu) lub charakter wyjazdu mogłoby budzić wątpliwości, że jest to wjazd na drogę niepubliczną.
  • Na drodze wewnętrznej stosuje się znaki takie jak na drodze publicznej z grupy małych lub mini.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-46-view